Nieuwsflits

Ozon uit laserprinters en copiërs irriteren de ogen!
 

Poll

Ik ben tevreden over de balansventilatie in mijn woning!
 

Advies en metingen voor:

  • Bedrijven en overheidsinstellingen
  • Onderwijsinstellingen
  • Kinderdagverblijven
  • Ziekenhuizen
  • Particulieren

Metingen en onderzoek naar:

  • Microbiologisch luchtonderzoek (Bacterien, schimmels)
  • Fysisch luchtonderzoek (CO2, fijnstof, temperatuur, RV)
  • Giftig vluchtige stoffen onderzoek
  • Electrosmog metingen
  • Formaldehyde metingen

Home arrow Meting klimaat en CO2
Laat uw binnenklimaat beoordelen en doormeten! Afdrukken E-mail

VitaScan helpt u met het verbeteren van het binnenklimaat van uw kinderdagverblijf. Dat levert u niet alleen een verbetering van het leefklimaat voor de kinderen op, maar zorgt tevens voor een daling van het ziekteverzuim van de leidsters tot wel 5%.Image

Wet- en regelgeving schieten tekort. Met name op het vlak van electrosmog en CO2 gehaltes, terwijl dit toch echt belangrijke ziekmakers zijn. CO2 wordt nota bene in regelrecht verband gebracht met wiegendood! Een goed geventileerde slaapruimte is dus van belang. Meting van de dagcurve van het CO2 gehalte bepaalt of uw slaapruimte voldoet! U krijgt daarmee niet alleen een verantwoorde slaapruimte.

VitaScan kent Kinderdagverblijven die zich aan een jaarlijkse inspectie onderwerpen een door VitaScan ontwikkeld keurmerk toe. Dit keurmerk kan door het kinderdagverblijf gebruikt worden als onderscheidend argument naar ouders toe. Het kenmerkt de professionaliteit van een kinderdagverblijf en vooral de kinderen varen er wel bij! Ouders krijgen op deze wijze een garantie dat er niets mis is met het binnenmilieu. Het kinderdagverblijf krijgt toestemming het keurmerk in hun marketing te gebruiken en bij de deur het logo van het keurmerk te plaatsen!

VitaScan komt vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden toe lichten.

 

Bekijk de Tros Radar uitzending over kinderdagverblijven en CO2

 
© 2024 VitaScan - Dé binnenklimaatspecialist