Win bouwadvies in voordat u gaat bouwen!

Heeft u bouwplannen voor een nieuwe school win dan bouwadvies in bij VitaScan. U kunt maar beter meteen een school goed bouwen. Een school die qua ontwerp Sick Building Syndrome gewoon weg niet mogelijk maakt.Image

Beter voorkomen dan genezen en dat scheelt vaak een hoop geld. Bovendien zijn de kosten van bouwadvies vrijwel verwaarloosbaar ten op zichten van de investeringen van de bouw. Advies ligt op het vlak van ventilatie mogelijkheden, elektrische installaties en de locatie ervan, verlichting, gebruikte materialen en dergelijke. In sommige gevallen vallen bouwkosten zelfs goedkoper uit na het advies!

Bouw een gezonde school en neem dus vrijblijvend contact op met VitaScan.