Win bouwadvies in voordat u gaat bouwen!

Heeft u bouwplannen voor een nieuw kinderdagverblijf, win dan bouwadvies in bij VitaScan. U kunt maar beter van meet af aan een kinderdagverblijf goed bouwen. Een kinderdagverblijf dat qua ontwerp een gezond binnenklimaat toelaat.Image

Beter voorkomen dan genezen en dat scheelt vaak een hoop geld. Bovendien zijn de kosten van bouwadvies vrijwel verwaarloosbaar ten op zichten van de investeringen van de bouw. Advies ligt op het vlak van ventilatie mogelijkheden, elektrische installaties en de locatie ervan, verlichting, gebruikte materialen en dergelijke. In sommige gevallen vallen bouwkosten zelfs goedkoper uit na het advies!

Bouw een gezond kinderdagverblijf en neem dus vrijblijvend contact op met VitaScan.